Группа 6-и лет
Grupa 6 gadi

Современный мир быстро развивается. И наши дети знают уже намного больше, чем их родители знали в их возрасте. Мы идём в ногу со временем и используем на своих занятиях современные технологии, которые помогают лучше усвоить необходимую информацию.

В программу обязательного обучения детей 6-летней группы включены следующие предметы:

 • математика,
 • азбука,
 • письмо,
 • развитие речи,
 • художественная литература,
 • ознакомление с окружающим миром,
 • английский язык,
 • латышский язык,
 • рисование,
 • дизайн,
 • спорт,
 • музыка,
 • история искусства.
Латышский язык проходит 4 раза в неделю, в непосредственном общении с педагогом-носителем языка, который, также проводит занятия по рисованию, дизайну, окружающему миру билингвально.

Особое внимание мы уделяем развитию эстетического воспитания детей. Поэтому, в 6-ти летней группе дети знакомятся с новым предметом – историей искусств.
Продолжают осваивать игру на блок-флейте на уроках музыки по методике австрийского музыканта и педагога Карла Орфа.

Во второй половине дня проходят занятия в различных студиях: живописи, спортивной секции – каратэ-до.

Mūsdienu pasaule ļoti strauji attīstās.
Un mūsu bērniem savā vecumā ir daudz vairāk zināšanu nekā viņu vecākiem, tajā laikā,kad paši vēl bija bērni. Mēs soli, soli ejam līdzi jaunajamiem laikiem un savās nodarbībās iekļaujam moderno tehnoloģiju lietošanu. Ar šo tehnoloģiju palīdzību tiek labāk apgūta nepieciešamā informācija.
Obligātās izglītības programā 6g. bērnu apmācību grupā ir iekļauti sekojoši mācību priekšmeti.
~Matemātika,
~ābece,
~rakstīšana,
~runas attīstība,
~latviešu valoda,
~angļu valoda,
~zīmēšana,
~dizains un tehnoloģijas,
~sports,
~mūzika,
~mākslas vēsture.

Latviešu valodas nodarbības notiek 4 reizes nedēļā,tiešā kontaktā ar pasniedzēju.
Latviešu valodas pasniedzēji papildus vada zīmēšanas, dizaina, dabas un apkārtējās vides izzināšanas nodarbības bilingvāli.
Liela uzmanība tiek veltīta estētiskās audzināšanos sekmēšanai. Šī mērķa īstenošanai 6g.grupā bērni iepazīst jaunu mācību priekšmetu - mākslas vēsturi.
Turpina pilnveidot prasmes blokflautas spēlēšanā - pēc austriešu mūzika un pedagoga Kārļa Orfa metodes.
Otrajā dienas pusē bērniem ir iespēja apmeklēt dažādas studijas - mākslas studiju un sporta studiju - karate-do.

Есть вопросы? Напишите нам:

Мы в социальных сетях: Facebook | Instagram

Все права защищены. © Maxvel privātais bērnudārzs – Bija dibināts 1991
Made on
Tilda