Группа 3-х лет
Grupa 3 gadi

В данном возрастном периоде у ребенка идет формирование личности. Ребенок стремиться к самостоятельности, все чаще можно услышать «Я сам», требует считаться с его мнением и относиться к нему на равных. Опытные педагоги поддержат стремление ребёнка к самореализации. Будут поддерживать его познавательные интересы, считаясь с его стремлением всё сделать самому.
Учебная программа 3-х летней группы:

 • развитие речи,
 • сенсорика,
 • развивающие игры,
 • конструирование,
 • ознакомление с окружающим миром,
 • художественная литература,
 • рисование,
 • лепка,
 • аппликация,
 • музыка,
 • спорт.
Занятия по спорту проводит профессиональный тренер по спортивной гимнастике, с творческой направленностью в обучении, проводя занятия не только традиционно, но и используя корригирующую гимнастику, элементы спортивных танцев.

Программа дополнена занятиями по латышскому языку, которые проходят 2 раза в неделю.

Обучение латышскому языку проходит не только на занятиях, но и ежедневно в тесном общении с воспитателем — носителем языка.

Со второго полугодия дети начинают изучать и английский язык. Весёлые игры, песенки дают возможность детям быстро принять новый язык.

Дети участвуют в еженедельных мероприятиях, выставках рисунков, концертах, посещают спектакли кукольного театра.

Dotajā vecumposmā bērnam formējas personība. Bērns tiecas būt patstāvīgs. Arvien biežāk tiek dzirdēta frāze- es pats, ši izteiktā frāze prasa rēķināties ar bērna viedokli un vienlīdzīgu attieksmi pret sevi. Mūsu pieredzējušie skolotāji atbalstīs jūsu bērnu pašizaugsmes un pašrealizācijas ceļā. Atbalstīs bērna izzinošās intereses, rēķinoties ar bērna vajadzību - visu paveikt pašam patstāvīgi.
Mācību programma 3-g. bērnu grupā:
~runas attīstība
~sīkās pirkstu muskulatūras attīstība
~ attīstošas spēles un rotaļas
~konstruēšana
~apkārtējās vides iepazīšana
~mākslas literatūra
~zīmēšana
~veidošana
~aplicēšana
~mūzika
~sports
Sporta nodarbības vada profesionāls treneris ar radošu pieeju apmācību periodā. Nodarbībās tiek iekļauti klasiskie vingrinājumi elementi un stājas koriģējošie vingrinājumi,kā arī sporta deju elementi.
Mācību programma ir papildināta ar latviešu valodas nodarbībām, kuras notiek 2 reizes nedēļā. Bērni latviešu valodu apgūst ne tikai nodarbībās - tās ietvarā, bet arī ciešā saiknē komunicējot ar skolotāju dienas gaitā.
Otrajā mācību pusgadā bērni iepazīst angļu valodas pamatus - rotaļnodarbību, dziesmu veidā.
Bērni piedalās ikdienas pasākumos: zīmēšanas izstādēs, apmeklē teātra izrādes, koncertus un leļļu teātra izrādes.

Есть вопросы? Напишите нам:

Мы в социальных сетях: Facebook | Instagram

Все права защищены. © Maxvel privātais bērnudārzs – Bija dibināts 1991
Made on
Tilda