Группа 4-х лет
Grupa 4 gadi

В возрасте 4-х лет ребёнок вышел из кризиса. В нём активно проявляется стремление к самостоятельности; расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать; развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребёнок живёт в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в своей голове. Для этого наши педагоги выбирают самые интересные и эффективные приёмы и методики.

Программа обучения 4-х летней группы:

 • математика,
 • развитие речи,
 • азбука,
 • художественная литература,
 • латышский язык,
 • английский язык,
 • природа,
 • конструирование,
 • аппликация,
 • лепка,
 • музыка,
 • спорт.
Занятия по спорту проводит профессиональный тренер по спортивной гимнастике, с творческой направленностью в обучении, проводя занятия не только традиционно, но и используя ритмическую гимнастику, элементы спортивных танцев.

Латышскому языку дети обучаются не только на занятиях 3 раза в неделю, а также в непосредственном общении с воспитателем — носителем языка.

На занятиях по английскому языку педагог использует современные методики по раннему преподаванию иностранного языка.

Свои знания языка дети показывают на мероприятиях, концертах для родителей.

Šinī vecumposmā bērns ir pāruarējis emocionālu krīzi. Un vēlme būt patstāvīgam tikai pastiprinās. Šinī vecumposmā bērna emocionālais spektrs paplašinās un viņš tās sāk labāk apzināties, parādās līdzjūtība pret līdzcilvēku un apkārtēju pasauli. Pārsvarā bērni dzīvo pasaku un fantāziju pasaulētas labi attīsta iztēli,kura ir nozīmīga viesos turpmākās dzīves laikā. Lai kvalitatīvu un nozīmīgi attīstītu šo individuālo īpašibu - mūsu skolotāji izvēlos un pielieto mācību periodā labākās metodes.
Apmācības programma:
~matemātika
~runas attīstība
~ābece
~mākslas literatūra
~latviešu valoda
~dabaszinības
~aplicēšana
~veidošana
~mūzika
~sports
Sporta nodarbības vada profesionāls treneris ar radošu pieeju apmācību nodarbībai.Nodarbībā tiek iekļauti: tradicionāli sporta elementi, ritmiskās vingrošanos elementi,sporta deju elementi.
Latviešu valodu bērni apgūst darbojoties grupā un individuāli. Ne vien 3 reizes nedēļā nodarbību laikā, bet arī ārpusnodarbību laikā tieši komunicējot ar pedagogu.
Angļu valodas skolotāja izmanto modernu pieeju un metodes, kuras paredzētas agrīnai sviešvalodas apguvei.
Savas valodu prasmes bērni demonstrē saviem vecākiem iestādes rīkotajos pasākumos un svētkos.


Есть вопросы? Напишите нам:
Мы в социальных сетях: Facebook | Instagram

Все права защищены. © Maxvel privātais bērnudārzs – Bija dibināts 1991

Made on
Tilda